Vendimet e ekzekutivit

Të gjitha konkluzionet (vendimet) e kryetarit të Komunës së Prizrenit në vitin 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 të marra në takimet e tij të rregullta me ekzekutivin e komunës (drejtorët e drejtorive komunale)

Konkluzionet nëntor 2016Shkarko
Konkluzionet nëntor 2016Shkarko
Konkluzionet nëntor 2016Shkarko
Konkluzionet tetor 2016Shkarko
Konkluzionet tetor 2016Shkarko
Konkluzionet shtator 2016Shkarko
Konkluzionet gusht 2016Shkarko
Konkluzionet korrik 2016Shkarko
Konkluzionet qershor 2016Shkarko
Konkluzionet maj 2016Shkarko
Konkluzionet maj 2016Shkarko
Konkluzionet prill 2016Shkarko
Konkluzionet mars 2016Shkarko
Konkluzionet mars 2016Shkarko
Konkluzionet shkurt 2016Shkarko