Vendimet e ekzekutivit

Të gjitha konkluzionet (vendimet) e kryetarit të Komunës së Prizrenit në vitin 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 të marra në takimet e tij të rregullta me ekzekutivin e komunës (drejtorët e drejtorive komunale)

Konkluzionet dhjetor 2014Shkarko
Konkluzionet nëntor 2014Shkarko
Konkluzionet nëntor 2014Shkarko
Konkluzionet tetor 2014Shkarko
Konkluzionet tetor 2014Shkarko
Konkluzionet shtator 2014Shkarko
Konkluzionet shtator 2014Shkarko
Konkluzionet shtator 2014Shkarko
Konkluzionet korrik 2014Shkarko
Konkluzionet korrik 2014Shkarko
Konkluzionet korrik 2014Shkarko
Konkluzionet qershor 2014Shkarko
Konkluzionet maj 2014Shkarko
Konkluzionet 6 maj 2014Shkarko
Konkluzionet prill 2014Shkarko
Konkluzionet 8 prill 2014Shkarko
Konkluzionet mars 2014Shkarko
Konkluzionet shkurt 2014Shkarko
Konkluzionet janar 2014Shkarko