Vendimet e ekzekutivit

Të gjitha konkluzionet (vendimet) e kryetarit të Komunës së Prizrenit në vitin 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 të marra në takimet e tij të rregullta me ekzekutivin e komunës (drejtorët e drejtorive komunale)

Konkluzionet nëntor 2012Shkarko
Konkluzionet nëntor 2012Shkarko
Konkluzionet tetor 2012Shkarko
Konkluzionet tetor 2012Shkarko
Konkluzionet Shtator 2012Shkarko
Konkluzionet shtator 2012Shkarko
Konkluzionet korrik 2012Shkarko
Konkluzionet qershor 2012Shkarko
Konkluzionet maj 2012Shkarko
Konkluzionet maj 2012Shkarko
Konkluzionet prill 2012Shkarko
Konkluzionet prill 2012Shkarko
Konkluzionet mars 2012Shkarko
Konkluzionet mars 2012Shkarko
Konkluzionet shkurt 2012Shkarko
Konkluzionet shkurt 2012Shkarko