Dokumente

    

RAPORT PËR FUNKSIONIMIN E KOMUNAVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS08.07.2014Shkarko
Statuti i komunës 13.06.2012Shkarko
Udhëzues për qytetar - Aplikimi Online10.09.2012Shkarko
Projekteve Kapitale 2012-201410.09.2012Shkarko
Planifikimi i shpenzimeve sipas drejtorive 2012-201410.09.2012Shkarko
Plani i Punes 2012 i Kuvendit te Komunes10.09.2012Shkarko
Plani i konservimit dhe zhvillimit të zonës historike të Prizrenit10.09.2012Shkarko