Vendimet e ekzekutivit

Të gjitha konkluzionet (vendimet) e kryetarit të Komunës së Prizrenit në vitin 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 të marra në takimet e tij të rregullta me ekzekutivin e komunës (drejtorët e drejtorive komunale)

Konkluzionet dhjetor 2015Shkarko
Konkluzionet nentor 2015Shkarko
Konkluzionet tetor 2015Shkarko
Konkluzionet shtator 2015Shkarko
Konkluzionet shtator 2015Shkarko
Konkluzionet korrik 2015Shkarko
Konkluzionet korrik 2015Shkarko
Konkluzionet qershor 2015Shkarko
Konkluzionet qershor 2015 Shkarko
Konkluzionet qershor 2015Shkarko
Konkluzionet maj 2015Shkarko
Konkluzionet maj 2015Shkarko
Konkluzionet prill 2015Shkarko
Konkluzionet prill 2015Shkarko
Konkluzionet mars 2015Shkarko
Konkluzionet mars 2015Shkarko
Konkluzionet shkurt 2015Shkarko
Konkluzionet shkurt 2015Shkarko
Konkluzionet janar 2015Shkarko