Vendimet e ekzekutivit

Të gjitha konkluzionet (vendimet) e kryetarit të Komunës së Prizrenit në vitin 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 të marra në takimet e tij të rregullta me ekzekutivin e komunës (drejtorët e drejtorive komunale)

Konkluzionet dhjetor 2013Shkarko
Konkluzionet nëntor 2013Shkarko
Konkluzionet nëntor 2013Shkarko
Konkluzionet tetor 2013Shkarko
Konkluzionet tetor 2013Shkarko
Konkluzionet shtator 2013Shkarko
Konkluzionet shtator 2013Shkarko
Konkluzionet shtator 2013Shkarko
Konkluzionet shtator 2013Shkarko
Konkluzionet gusht 2013Shkarko
Konkluzionet gusht 2013Shkarko
Konkluzionet korrik 2013Shkarko
Konkluzionet korrik 2013Shkarko
Konkluzionet qershor 2013Shkarko
Konkluzionet qershor 2013Shkarko
Konkluzionet maj 2013Shkarko
Konkluzionet maj 2013Shkarko
Konkluzionet prill 2013Shkarko
Konkluzionet prill 2013Shkarko
Konkluzionet prill 2013Shkarko
Konkluzionet mars 2013Shkarko
Konkluzionet shkurt 2013Shkarko
Konkluzionet janar 2013Shkarko
Konkluzionet janar 2013Shkarko