Rregulloret e Kuvendit të komunës

Rregullorja e Tatimit në Pronë për viitin 201321.09.2015Shkarko
Rregullorja e Tatimit në Pronë për viitin 201221.09.2015Shkarko
Ndryshimi i Rregullorës për Taksa ,Tarifa dhe Gjoba Komunale Nr.01-132721.09.2015Shkarko
Ndryshimi i Rregullorës për Taksa,Tarifa dhe Gjoba Komunale Nr.01-114421.09.2015Shkarko
Rregullore për Taksat,Tarifat dhe Gjobat Komunale Nr.01-713, 01.06.201021.09.2015Shkarko
Rregullore për Lejet për ushtrimin e veprimtarive afariste Nr.01-283, 15.05.200921.09.2015Shkarko