Dokumentet buxhetore

Raporti janar-Qershor 201028.09.2015Shkarko
Raporti për vitin bugjetor 201028.09.2015Shkarko
Raporti i Buxhetit Janar-Shtator 201128.09.2015Shkarko
Raporti financiar për vitin buxhetor 201128.09.2015Shkarko
Buxheti per vitin buxhetor 201228.09.2015Shkarko
Raporti i buxhetit per periudhen janar -mars 201228.09.2015Shkarko
Raporti mbi Realizimin e Buxhetit janar-qershor 201228.09.2015Shkarko
Pasqyrat Financiare për Janar-Shtator 201228.09.2015Shkarko
Raporti Vjetot financiar për vitin 201228.09.2015Shkarko
Korniza Afatmesme Buxhetore- KAB Komunale28.09.2015Shkarko
Raporti periodik i shpenzimeve Janar-Qershor 201328.09.2015Shkarko
Raporti vjetor financiar 201328.09.2015Shkarko
Raporti Periodik financiar janar-mars 201428.09.2015Shkarko
Korniza afatmesme buxhetore 2015-201728.09.2015Shkarko
Raporti i shpenzimeve janar-qerrshor 201428.09.2015Shkarko
Pasqyrat financiare per periudhen janar-shtator 201428.09.2015Shkarko
Raporti Vjetor Financiar për 201428.09.2015Shkarko
Raporti Financiar Janar-Qershor2015 28.09.2015Shkarko