Monumenti i mbrojtur në prag të shkatërrimit të tërësishëm

08.05.2017

Veprimet shkatërruese ndaj monumentit të mbrojtur në kuadër të kompleksit të Kishës Katolike në Prizren po vazhdojnë. Në rrethana ende të pasqaruara nga autoritetet, gjysma e këtij monumenti të trashëgimisë kulturore tashmë  është rrënuar. Një gjë e tillë ka ndodhur pas disa rasteve të shpërthimit të zjarrit në këtë ndërtesë. Thirrjet e deritanishme për intervenim me qëllim të ruajtjes dhe mbrojtjes së këtij objekti janë injoruar nga institucionet përgjegjëse.

Lidhur me rastin e zjarrit në ndërtesën afër Katedrales së Zonjës Ndihmëtare hetuesit policorë patën intervistuar disa persona, por nuk ka pas ndonjë njoftim të mëtutjeshëm rreth rrjedhës së hetimeve.

Një vit më parë edhe Këshilli i Trashëgimisë Kulturore i Qendrës Historike të Prizrenit pat kërkuar që institucionet të hetojnë rastin në fjalë, sikurse që MKRS-ja dhe Komuna e Prizrenit të themelojnë një fond emergjent me karakter shpëtimi për riparim të dëmeve dhe ndërhyrjen në të gjitha objektet që janë të rrezikuara nga shembja, për të parandaluar degradimin në zonën e mbrojtur.

Në raport me monumentin e mbrojtur në kuadër të kompleksit të Kishës Katolike në Prizren nuk është ndërmarrë asnjë veprim mbrojtës, duke e lënë atë të ekspozuar ndaj rrezikut të shkatërrimit të tërësishëm.