DokuMondays, edukimi qytetar i të rinjve përmes dokumentarëve (2010)

Synimi i projektit ka qenë njoftimi i nxënësve të shkollave të mesme për konceptet dhe veprimet bazë të qytetarisë aktive. Ndër temat që janë trajtuar në këtë projekt të edukimit kreativ të të rinjve kanë qenë: të drejtat e njeriut, qytetaria aktive, zgjedhjet, parimet e demokracisë, vullnetarizmi, kultura, etj.