Prizren
Zgjedh QytetinPrizrenGjilan
Pjesëmarrja përmes mediave sociale

Konsultimet online

RPMS (Rritja e pjesëmarrjes nëpërmjet mediave sociale) fton të gjithë qytetarët e komunës së Prizrenit që të prezantojnë në mënyrë elektronike komentet e tyre rreth rregulloreve, buxhetit dhe planeve urbane që nxirren në diskutim publik nga KK-ja e Prizrenit. Gjithashtu qytetarët në këtë mënyrë mund të ngrisin edhe ndonjë çështjeje tjetër që mund të prezantohet në debatet publike të pushtetit lokal të Prizrenit.   

RPMS (Rritja e pjesëmarrjes nëpërmjet mediave sociale)  merr përsipër obligimin që komentet, propozimet, sugjerimet e prezantuara në këtë ueb faqe t’i dorëzoj tek organet komunale, në mënyrë që ato të merren parasysh gjatë hartimit të dokumenteve dhe politikave publike të komunës së Prizrenit. 
 

Projekti “Pjesëmarrja përmes mediave sociale” pėrkrahet financiarisht nga UNDP.
"Rritja e pjesmarrjes ne vendimmarrje permes mediave sociale"